การพัฒนาของทารกในครรภ์

Home / health news / การพัฒนาของทารกในครรภ์

โรคเบาหวานจากมารดาจะส่งผลต่อระดับที่แสดงออกของยีนในระหว่างการพัฒนาของทารกในครรภ์ การแยกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโมเลกุลในหัวใจกำลังพัฒนาในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั้นเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนมอัตราความเร็วสูงที่ใหม่กว่า การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถกำหนดกลไกการก่อกวนเหล่านี้และแม้กระทั่งในระดับเซลล์เดียว

การปลดล็อกความลับมือถือเหล่านี้เปิดประตูสู่การแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนา CHD ท้ายที่สุดแล้วความหวังของเราคือการแปลสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้โดยการคัดกรองแม่ด้วยปัจจัยเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและลูก ๆ ของพวกเขาสำหรับการแปรปรวนทางพันธุกรรมในยีนที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ เราทำนายว่าสายพันธุ์ทางพันธุกรรมเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับการพัฒนาของ CHD ในประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานของมารดา