การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด

Home / health news / การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด

การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด ทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทำการผ่าตัดที่ส่วนใดของร่างกาย ซึ่งระยะเวลาของการระงับความเจ็บปวดด้วยยาชานั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของยาชา ได้แก่ ยาชาชนิดออกฤทธิ์ยาว 4-5 ชั่วโมง และยาชาชนิดออกฤทธิ์สั้น โดยศัลยแพทย์ผ่าตัดจะรู้ว่าต้องใช้ยาชนิดใด และมีการเพิ่มจำนวนการฉีดตามระยะเวลา

อ.พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลายคนคงจะเคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดในรูปแบบใด หรือผ่าตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการผ่าตัดก็คือ การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด หรือหลายคนเรียกว่า การวางยาสลบนั่นเองเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัดว่ามีกี่วิธี ข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธี และวิสัญญีแพทย์จะเลือกใช้วิธีการใดอย่างไร การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด มีด้วยกัน 4 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การดมยาสลบ เป็นการระงับความรู้สึกทั่วทั้งร่างกาย ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดจะหมดสติและไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัด
วิธีที่ 2 การทำให้ชาเฉพาะที่ จะมีตั้งแต่การบล็อกหลัง การทำให้ชาลงไปครึ่งตัว
วิธีที่ 3 การทำให้ชาเฉพาะส่วน เช่น ข้อเท้า ขาข้างเดียว หรือ แขน เป็นต้น
วิธีที่ 4 การทำให้ชาเฉพาะบริเวณลงมีดผ่าตัดของหมอ อาจฉีดยาชาบริเวณเส้นประสาทโดยตรง เพื่อให้ชา และอาจให้ยานอนหลับอ่อน ๆ ร่วมด้วย
การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด ทำได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทำการผ่าตัดที่ส่วนใดของร่างกาย ซึ่งระยะเวลาของการระงับความเจ็บปวดด้วยยาชานั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของยาชา ได้แก่ ยาชาชนิดออกฤทธิ์ยาว 4-5 ชั่วโมง และยาชาชนิดออกฤทธิ์สั้น โดยศัลยแพทย์ผ่าตัดจะรู้ว่าต้องใช้ยาชนิดใด และมีการเพิ่มจำนวนการฉีดตามระยะเวลา ข้อดีของการระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อได้รับยาแล้วจะรู้สึกสบาย นอนเฉย ๆ ไม่ต้องมีความวิตกกังวลใด ๆ และในทางด้านการผ่าตัด ผู้ผ่าตัดย่อมผ่าตัดได้ง่ายและสะดวก ส่วนเรื่องการดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบการหายใจ ก็จะควบคุมโดยวิสัญญีแพทย์ สิ่งเหล่านี้คือ ข้อดีที่เด่นชัดของวิธีการรับยาระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth